Jak vypadá výstupní dokumentace SKYFOX?

1. fotografie objektu

letecký snímek slouží k identifikaci objektu

foto

2. půdorysný výkres objektu

půdorysný výkres střešních rovin obsahuje kóty dílčích ploch střechy, celkovou plochu střešních rovin, plochy přístřešků apod.

vykres

3. 3D model objektu

usnadní prostorovou orientaci výškové úrovně dílčích ploch

3Dmodel

4. SKYFOX 3D model objektu

obsahuje kóty ploch i liniových prvků střešních rovin, soubor umožňuje rotaci objektu i detailní přiblížení v souboru, je možné přepínání zobrazovacích režimů

3Dmodel_skyfox

5. Součtová tabulka

přehledná tabulka obsahující všechny důležité informace vyplývající ze zaměření střechy

6. Kalkulace materiálu

baliček SKYFOX - kalkulace materiálu
baliček SKYFOX Plus - kalkulace materiálu + příprava rozpočtu

by_dek